หน้าหลัก
Retail Merchandising Center
พลาโนแกรมมืออาชีพสำหรับทุกคน
ความท้าทายในการสร้างพลาโนแกรม
คุณอาจต้องเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้เมื่อคุณต้องทำงานกับพลาโนแกรมจำนวนมาก:
  • การควบคุมเวอร์ชั่น, พลาโนแกรมใดที่ทำงาน, พลาโนแกรมใดมีสถานะต้องปรับปรุง
  • ความถูกต้องของข้อมูล สินค้าในทุกพลาโนแกรมมีข้อมูลตรงกันหรือไม่
  • ประสิทธิภาพ ทำอย่างไรจะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าโดยไม่เสียเวลามากจนเกินไป
ความท้าทายเหล่านี้จะยิ่งรุนแรงขึ้นหากคุณต้องทำสิ่งเหล่านี้
  • เชื่อมพลาโนแกรมเข้ากับร้านค้าและแผนผังร้านค้า
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดจำหน่ายพลาโนแกรม
  • เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบไอทีอื่นๆ
Retail Merchandising Center Lifecylce

วงจรชีวิตของพลาโนแกรม
เราได้ออกแบบวงชีวิตของพลาโนแกรมซึ่งถือเป็นหัวใจของระบบ สิ่งนี้จะทำให้คุณมั่นใจว่าพลาโนแกรมไหน “ใช้อยู่ (live)” เช่นพลาโนแกรมเหล่านี้ได้ถูกปล่อยออกไปเพื่อจัดเรียงที่ร้านค้าแล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขอีก

เมื่อใครบางคนเริ่มเข้ามาปรับปรุงแก้ไขพลาโนแกรมหรือลบสินค้าออกไปจากรายการสินค้า ระบบจะสร้างสำเนาของพลาโนแกรมต้นฉบับขึ้นมาอัตโนมัติ และเมื่อเราย้ายพลาโนแกรมไปไว้ที่สถานะ “ลงชื่อ (sign-off)” แล้วพลาโนแกรมดังกล่าวก็จะกลายสถานะเป็น “Active” ด้วยความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายทำให้ขั้นตอนการทำงานมีความชัดเจนและปกป้องพลาโนแกรมของคุณให้ปลอดภัย

Retail Merchandising Center
ความกังวลทั้งหลายจะหมดไปด้วยการทำงานกับศูนย์การจัดจำหน่าย (Retail Merchandising Center) ซึ่งเป็นคำตอบสำหรับการทำงานทั้งใน Retail Shelf Planner และ Retail Floor Planner

ด้วยฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน (relational database) ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากซอฟท์แวร์ทั้งสองตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากนั้นข้อมูลที่จัดเก็บในศูนย์กลางอย่างเป็นระบบจะเปิดโอกาสในการวิเคราะห์และสร้างรายงานที่มีประสิทธิภาพ
Retail Merchandising Center implementation

การบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ
ศูนย์การจัดจำหน่ายมีฟังก์ชั่นที่ทรงพลังในการบำรุงรักษาพลาโนแกรมอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เวลาที่น้อยลง
  • เปลี่ยน “ข้อมูลทั่วไป (Generic)” ในฐานข้อมูลสินค้าเช่น UPC, ชื่อสินค้า, ขนาดบรรจุ ฯลฯ โดยทำเพียงครั้งเดียวก็จะมีผลกับทุกพลาโนแกรมที่มิสนค้าตัวดังกล่าว
  • นำเข้าสินค้าได้คราวละหลายๆพลาโนแกรมด้วยการคลิ๊กเพียงไม่กี่ครั้ง และวางสินค้าดังกล่าวไว้ที่ชั้นวางสินค้าชั่วคราว ทำให้ง่ายสำหรับหยิบสินค้าเหล่านั้นมาใช้งาน
  • นำสินค้าที่ไม่ต้องการออกได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถแสดงเป็นสีที่เจาะจงเพื่อให้เห็นได้ง่าย
  • ใช้การ “ค้นหาแล้วแทนที่ (find & replace)” เมื่อต้องการปรับปรุงข้อมูลชุดของสินค้า